Het bestuur bestaat uit:
 
voorzitter Sherany Tettero
secretariaat Marjan van 't Spijker
2e voorzitter Els Dickmann
penningmeester Annette Bunte
algemeen lid:                      Mariska van Asselt